Arkadiusz Królak - Dyrektor Szkoły

Iwona Piłka - Vicedyrektor Szkoły

Maria Rybak - Kierownik gospodarczy

Renata Domańska - Kierownik Świetlicy