Dyrektor Szkoły - Joanna Tarnowska

Wicedyrektor - Agnieszka Michałowska