Dyrektor szkoły

Arkadiusz Królak

Vice-dyrektor szkoły

Iwona Piłka

Kierownik gospodarczy

Maria Rybak

Kierownik świetlicy

Renata Domańska

Intendent

Ewa Rogalska