Dorota Siarkiewicz - przewodnicząca

Monika Wasik

Magdalena Górnicka-Pielas

Robert Karpiński

Justyna Wądołkowska

Agata Malitka

Monika Dąbała-Koc

Adam Zakrzewski

Iwona Sypniewska

Marta Ostrowska

Anna Lewandowska

Katarzyna Arnold

Katarzyna Tratkiewicz

Anna Drewnowska

Marzena Bełz

Tadeusz Rońda

Hanna Karkkainen-Cymerman

Matra Fijał

Elżbieta Olpińska

Edyta Nowakowska

Jolanta Iwanek

Marzena Sabała

Maciej Pietruszczak