Królak Arkadiusz

Piłka Iwona

Babiński Marcin

Baliński Piotr

Bania Jadwiga

Bodalska Anna

Brejtfus Anna

Bernadzka Olga

ks. Ćwil Jacek

ks. Deręgowski Radosław

Domańska Renata

Foryś Maria

Franczak-Zidka Anna

Frelak Anita

Gruszecka Izabella

Jóźwicka Joanna

Kabala Beata

Klimowska Edyta

Kłósek Elżbieta

Korecka Magdalena

Kowalczyk Ewa

Kos Sylwia

Kozerska Julia

Linde Anna

Łoza Anna

May Wojciech

Melnik Gabriela

Mikos anna

Moruś Alina

Musiał Ewa

Myćka Agnieszka

Nafalska Ewa

Niestieruk Izabella

Nowicka Renata

Pawlik Wojciech

Przepiórkiewicz Joanna

Rozbicka Beata

Sychowiec Violetta

Szcześniak Agnieszka

Szczęsna Dorota

Szymańska Monika

Tarnowska Joanna

Tomaszewska Agnieszka

Trzaskowska Małgorzata

Walter Andrzej

Wawer Monika

Wierzycka Marzena

Witak Katarzyna

Wiśniewska Krystyna

Włoch Bożena

Wojciechowska Grażyna

Wrońska Katarzyna

Zwierzyńska Agnieszka

Zyl Dorota

Żurawska Ewa